Utleie av vedkløyver

Med vedkløyver er det enkelt å hogge ved. Denne vedkløyveren får du lett med deg i bilen, enten du skal hogge ved hjemme eller på hytta. Ta kontakt for tilbud.

Split 401
Trykkraft 4 tonn, kløyvelengde 37cm